You are hereEvents / Events 2012

Events 2012


2012 Program Schedule
March
17
2012

Shimaga Hangama

होळी रे होळी !! पुरणाची पोळी !!

May
5
2012

Sports Event - Bowling Invitational 2012

“जगताचे हे सुरेख अंगण, खेळ खेळूया सारे आपण
मुलां संगती छान… खेळूया मुलां संगती छान
याला जीवन ऐसे नांव, दोन घडीचा डाव… याला जीवन ऐसे नांव”

MAY
20
2012

Garden Club Event

निसर्गासारखा नाही रे सोयरा, गुरू सखा बंधू मायबाप, त्याच्या कुशीमध्ये सारे व्यापताप, मिटती क्षणात आपोआप...
First event of this type... we are used to sharing thoughts and talent... this time share your plants... seeds to grow gardens in every marathi family.

July
14
2012

Picnic

फांदीवरची फूलपाखरे… आभाळात उडाली..
स्वैर होऊया त्यांच्यासंगे … धमाल सहल आली

September
22
2012

Ganeshotsav

गणा धाव रे.... मला पाव रे.....गणा धाव रे.... मला पाव रे.....
तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाऊ रे.... तू दर्शन आम्हास आता दावं रे

November
17
2012

Diwali & General Body Meeting.

समृध्दीच्या कणाकणात सजावी, नटावी दिपावळी...!! हासत, नाचत, गात यावी दिपावळी..!!
उत्कषाचे अत्तर सुगंधी चोहिकडे शिंपावे… सुखाचे मंगल क्षण आपणांस लाभावे ..!!
श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे… शुभेच्छांच्या समृद्धीने अवघे अंगण तुमचे भरावे ...!!
!! शुभ दिपावळी !!

Note: This is tentative schedule and dates are subject to change depending on the availability of the auditoriums and programs.

Tags

Contact Us

NEOMM Constitution

Download[PDF]. Updated in 2005. Opens in a new browser window.